Kultivátor

320 - 560 cm

Jeden valec vpredu

Dva valce vzadu

Hydraulicky rozkladateľné

Váha cca 1,8t

Možnosť aj zosilnené motyčky, cena +

Brány

Prútové brány  150 cm, 300 cm, 600 cm

Lúčny smyk - brány


Poľné brány